Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Intervencia masla

18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady masla
18-02-2010
Metodický postup pre intervenčné sklady sušeného odstredeného mlieka
18-12-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1038/2009 z 19. októbra 2009 sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), v ktorom sa intervenčné obdobie pre maslo predlžuje do 28. februára 2010.
14-08-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 733/2009 z 24. júna 2009 sa prijíma núdzové opatrenie pre trh s mliekom a mliečnymi výrobkami formou predĺženia nákupu masla prostredníctvom verejnej súťaže ...
11-03-2009
Intervenčný nákup masla formou verejnej súťaže
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že podľa nariadenia Komisie (ES) č. 186/2009 z 9. marca 2009 o začatí nákupu masla na základe výberového konania počas obdobia, ktoré sa skončí 31. augusta 2009 – začína intervenčný nákup masla formou verejnej súťaže pre obdobie...
11-03-2009
Podmienky nákupu masla formou verejnej súťaže
09-03-2009
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra SR oznamuje, že v zmysle čl. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 181/2009 z 6. marca 2009, ktorým sa do 31. augusta 2009 pozastavuje intervenčný nákup masla za pevne určené ceny, je prijímanie ponúk na intervenčný nákup masla za pevne určené ceny pozastavené do 31. augusta 2009.
03-03-2009
Metodický postup k intervenčnému nákupu masla
19-02-2009
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝBER INTERVENČNÝCH SKLADOV PRE SKLADOVANIE INTERVENČNE NAKÚPENÉHO MASLA ALEBO SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra podľa § 4 ods. 5 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov, v súlade s § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidla uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom, nariadenie Komisie (ES) č. 214/2001 z 12 januára 2001 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom vyzýva...
19-02-2009
METODICKÝ POSTUP pre predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného sušeného odstredeného mlieka
19-02-2009
METODICKÝ POSTUP pre predkladanie ponúk na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla
02-01-2009
Žiadosť o schválenie výrobného podniku na výrobu masla
27-02-2008
Metodický pokyn k nákupu masla pre verejné skladovanie za 90 % intervenčnej ceny
27-02-2008
Intervenčný nákup masla
viac informácií
(oznámenie o začatí intervenčného obdobia)
16-05-2007
Predajný zoznam pre výberové konanie na intervenčný predaj masla podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2771/1999
16-05-2007
Ponuka na nákup masla z intervencie podľa NK (ES) č. 2771/1999
06-03-2007
Metodický pokyn k nákupu masla pre verejné skladovanie za 90% intervenčnej ceny
25-01-2007
Vyhlásenie výberového konania na výber intervenčných skladov pre skladovanie intervenčne nakúpeného masla a smotany
23-01-2007
Obchodné podmienky intervenčného predaja masla podľa NK (ES) č. 2771/1999