Aktuality

19-09-2017

Pozvánka

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava pozývajú na školenie k téme „Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“
viac informácií
14-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií
14-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií
13-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií
11-09-2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 časť 2 k 08.09.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky k a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 časť 2
viac informácií