Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Ostatné

09-03-2009
Upozornenie
viac informácií
Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 361/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky...
16-10-2008
Oznámenie
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa ...