Hlavná ponuka a podpory / Organizácia trhu / Trhové mechanizmy