Usmernenie

29.05.2014

DODATOK Č. 14

ktorým sa mení a dopĺňa USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER schválené 14. poradou vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR dňa 10.04.2008

29.05.2014

PRÍLOHA Č.6 K USMERNENIU

29.05.2014

PRÍLOHA Č.17 K USMERNENIU

29.05.2014

PRÍLOHA Č.18 K USMERNENIU

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev