Usmernenie

05.04.2011

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu, BSZ

05.04.2011

Príloha č. 11 Čestné vyhlásenie partnera projektu, SZ

22.12.2010

Metodický výklad k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader, k verzii 1.7

09.12.2010

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností implementované prostredníctvom osi 4 Leader

26.11.2010

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia 1.7

so sledovaním zmien

26.11.2010

Usmernenie pre administráciu osi 4, verzia 1.7

bez sledovania zmien

26.11.2010

Dodatok č. 7 k Usmerneniu pre administráciu osi 4

26.11.2010

Oznámenie Riadiaceho orgánu

26.11.2010

Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7

so sledovaním zmien

26.11.2010

Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7

bez sledovania zmien

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev