Usmernenie

30.01.2010

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER, verzia 1.5 (so sledovaním zmien)

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

30.01.2010

USMERNENIE PRE ADMINISTRÁCIU OSI 4 LEADER, verzia 1.5 (bez sledovania zmien)

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

30.01.2010

Príloha č. 6 - CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 (bez sledovania zmien)

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

30.01.2010

Príloha č. 6 - CHARAKTERISTIKA PRIORÍT A OPATRENÍ OSI 3, KTORÉ SÚ IMPLEMENTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM OSI 4 (so sledovaním zmien)

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

29.01.2010

Priloha č. 3 - PROTOKOL O VÝBERE ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 – 2013 (PROJEKTOV) MAS

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

29.01.2010

Priloha č. 1 - ZÁVÄZNÁ OSNOVA INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

verzia č. 1.5 platná od 01.02. 2010

06.11.2009

Žiadosti o NFP 4.1 a 4.3

06.11.2009

Príloha č. 2 Kritériá pre hodnotenie integrovanej stratégie rozvoja územia

30.10.2009

Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

30.07.2009

Dodatok č.3 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev