Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.11.2011 NR01017/2011/PPA SHR Peter Hatala Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01017
Dokument SCAN

Dokument TEXT
36 939,7 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. NR01017 09.03.2016