28-02-2008

Národný plán reštrukturalizácie vinohradov pre vinársky rok 2008-2009