Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.11.2011 2682/11/2011/PPA BEGOKON, p.v.o.d. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2682/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2682/11 07.04.2016 -