Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 14.11.2011 KE01177/PPA LOIŠOV DVOR, spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE01177
Dokument SCAN

Dokument TEXT
492 016,74 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE01177 01.11. 2016