Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.11.2011 2662/11/2011/PPA Vojtech Zajac Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2662/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
10 257,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2662/11 26.5.2016