05-03-2008

Oznámenie pre žiadateľov o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov

PPA oznamuje, že na svojej internetovej stránke v časti Sekcia organizácie trhu - Rastlinné komodity - Reštrukturalizácia vinohradov zverejnila Potvrdenie o čerpaní finančných prostriedkov.

Uvedené potvrdenie je prílohou k Žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov pre vinársky rok 2008/2009. Žiadateľ je povinný potvrdenie vyplniť, zaslať na príslušnú sekciu PPA a následne ho priložiť ako povinnú prílohu k Žiadosti o podporu pri reštrukturalizácii vinohradov.