Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 12.07.2011 2375/11/2011/PPA JURKO Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2375/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
352 935,44 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2375/11 22.05.2014 0