Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 16.11.2011 2791/11 MACH HYDINA BUDMERICE,s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2791/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
80 000 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2791/11 28.06.2016