Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.11.2011 PR01278/PPA ROTAX ARCH spol.s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR01278
Dokument SCAN

Dokument TEXT
99 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR01278 2.11.2016 0