06-03-2008

Nová definícia malých a stredných podnikov - užívateľská príručka