Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.11.2011 2835/11/2011/PPA AGRISLOV, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2835/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 677 522,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2835/11 03.09.2014 -