Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.11.2011 ZV00242 EICHENWALD, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00242
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZV00242 11.02.2015 -