Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.11.2011 TT00210 FOOD FARM, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.TT00210
Dokument SCAN

Dokument TEXT
977 701,24 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00210 09.12.2013 -