Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.11.2011 PR00019 GURMAN, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.PR00019
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 803 475,40 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.PR00019 17.10.2013