Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 KE00797/PPA Urbariat Hačava, družstvo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00797
Dokument SCAN

Dokument TEXT
705 131,38 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. KE00797 06.10.2016 -