Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 PR00902/PPA Obec Nižné Ružbachy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00902
Dokument SCAN

Dokument TEXT
192 629,13 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. PR00902 06.11.2016 -