Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 0500012 Obec Veľké Vozokany Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0500012
Dokument SCAN

Dokument TEXT
57 385,94 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.1 k zmluve č. 0500012 14.7.2016 -