Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 NR00021 AGRORAMA, s.r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.NR00021
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 227 211,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.NR00021 16.10.2013 -