Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 23.11.2011 ZA00549/2011/PPA Obec Trnovo Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00549
Dokument SCAN

Dokument TEXT
83 993,97 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00549 19.11.2014 -