18-03-2008

Oznámenie

PPA uverejnenila na stranke www.apa.sk v sekcii: Trhové opatrenia - Živočíšne komodity - Správa mliečnej kvóty Nariadenie komisie (ES) č. 228/2008 z 13.marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 595/2004, pokiaľ ide o intenzitu kontrol dodávok a priameho predaja mlieka, ktoré vyšlo v U.v. EÚ 13.3.2008 L 70/7.