Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.11.2011 2920/11/2011/PPA PD Gbely, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2920/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
816 004,83 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2920/11 29.08.2016 -