Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 28.11.2011 TN00059 Lazový Milan Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00059
Dokument SCAN

Dokument TEXT
195 065,22 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. TN00059 27.01.2014