Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.11.2011 2915/11/2011/PPA Agrofarma - Šándor Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2915/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
24 494,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2915/11 26.04.2016 -