Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 29.11.2011 2730/11/2011/PPA POLAGRO, spol. s r.o. so sídlom v Koškovciach Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2730/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
35 652,02 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2930/11 18.5.2016 -