Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.11.2011 NR01003/2011/PPA Vít Krajčík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01003
Dokument SCAN

Dokument TEXT
- MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01003 24.2. 2016 -