Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 30.11.2011 2939/11/2011/PPA Vojtech Forró Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2939/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
830 328,32 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2939/11 12.05.2014 -