Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.12.2011 2808/11/2011/PPA FYZOKOL, spol. s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2808/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
381 581,42 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2808/11 3.2.2014 -