Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 01.12.2011 KE00644-PPA-2011 Obec Orechová Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00644
Dokument SCAN

Dokument TEXT
130 797,15 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. KE00644 05.01.2015 -