Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 2879/11 PhDr. Zuzana Kiczková, CSc. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2879/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 989,99 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2879/11 23.03.2016 -