Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 2914/11 DANUBIUS FRUCT,spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2914/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
79 845,01 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2914/11 17.05.2016 -