Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 NR00278-PPA-2011 AGRO Hosťovce, s.r.o Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR00278
Dokument SCAN

Dokument TEXT
390 568,46 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. NR00278 13.03.2014 -