Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 KE00427-PPA-2011 Csatlós Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KE00427
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 983 808,63 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. KE00427 12.03.2014 -