Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 05.12.2011 2790/11/2011/PPA H LEVEL Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2790/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
96 487,57 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2790/11 18.03.2016 -