Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.12.2011 2688/11/2011/PPA Varga Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2688/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
21 525,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2688/11 13.04.2016