Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.12.2011 TT00978 Ing. Richard Daabous Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00978
Dokument SCAN

Dokument TEXT
3 619,89 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TT00978 10.06.2016