Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.12.2011 ZA00958 Odrobiňáková Ľubomíra r. Sirová Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.ZA00958
Dokument SCAN

Dokument TEXT
199 791,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. ZA00958 14.08.2016 -