Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.12.2011 1313/PRV Štefan Šebök Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1313/PRV
Dokument SCAN

Dokument TEXT
5 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1313/PRV 11.01.2012 -