Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 13.12.2011 ZA00133-PPA-2011 PPS Bobrovec, s.r.o. Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZA00133
Dokument SCAN

Dokument TEXT
618 410,67 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 3 k zmluve č. ZA00133 30.06.2014 -