Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 15.12.2011 2681/11/2011/PPA HANNIBAL, s. r. o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2681/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
14 950,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2681/11 22.03.2016 -