Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.12.2011 ZV00932 / PPA Obec Šurice Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00932
Dokument SCAN

Dokument TEXT
176 992,75 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. ZV00932 15.11.2016 -