12-05-2008

Oznámenie PPA č. 05 zo dňa 12. mája 2008

PPA oznamuje žiadateľom, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje s účinnosťou od 1. júna 2008 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Predpokladaný termín pokračovania otvorenej výzvy pre uvedené opatrenia je od 1. septembra 2008.