Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.12.2011 2510/11/2011/PPA Ľuboš Krátky Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2510/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
17 671,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2510/11 04.05.2016