Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.12.2011 2700009/PPA Obec Košariská Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700009
Dokument SCAN

Dokument TEXT
65 585,62 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700009 5 rokov od vydania rozhodnutia -