Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.12.2011 2700010/PPA Obec Poriadie Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700010
Dokument SCAN

Dokument TEXT
39 834,18 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700010 5 rokov od vydania rozhodnutia -